به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی اعلام نمود در مناقصه خدمات سرویس دوره ای، نگهداری، تعمیر و پشتیبانی، سالانه تجهیزات رایانه ای شعب بانک مسکن برنده شده است.