وزارت بهداشت بریتانیا از نتیجه مثبت آزمایش کرونا دو نفر که از ایران به این کشور سفر کردند خبر داده است.

بورس 24: وزارت بهداشت بریتانیا از نتیجه مثبت آزمایش کرونا دو نفر که از ایران به این کشور سفر کردند خبر داده است.

سه مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در بریتانیا تایید شد از جمله دو نفر که از ایران سفر کرده بودند.

وزارت بهداشت بریتانیا از نتیجه مثبت آزمایش کرونا دو نفر که از ایران به این کشور سفر کردند خبر داده است.

دیگر مورد تایید ابتلا به ویروس کرونا در ولز بوده است که مربوط به شخصی است که به تازگی از ایتالیا به بریتانیا سفر کرده است.

به این ترتیب شمار مبتلایان به ویروس کرونا در بریتانیا به ۱۹ نفر رسیده است.

منبع: انتخاب به نقل از بی بی سی