با توجه به شیوع ویروس کرونا قرار است، ژل پاک‌ کننده و ضد عفونی‌ کننده دست اوه ، در کارخانجات پاکشو تولید و به صورت رایگان در اختیار هموطنان قرار بگیرد...

بورس 24: با توجه به شیوع ویروس کرونا این محلول قرار است، در کارخانجات پاکشو تولید و به صورت رایگان در اختیار هموطنان قرار بگیرد.

در این دیدار که با حضور معاونت سیاسی ـ امنیتی استاندار قزوین، فرماندار شهر الوند، رییس شرکت‌ های شهر صنعتی، رییس صنعت و معدن و تجارت و رییس اداره غذا و دارو استان قزوین و با همراهی کریمی معاونت تولید پاکشو انجام شد، تولید ژل پاک‌ کننده و ضد عفونی‌ کننده دست اوه مورد بررسی و بازدید قرار گرفت.

گفتنی است با توجه به شیوع ویروس کرونا این محلول قرار است در کارخانجات پاکشو تولید و به صورت رایگان در اختیار هموطنان قرار بگیرد.