به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کف اعلام نمود،با توجه به نشر شایعه افزایش سرمایه در فضای مجازی،این خبر کذب محض بوده و شرکت هیچ گونه قصدی برای انجام افزایش سرمایه ندارد.