مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی ساروج بوشهر صبح امروز با حضور ۸۵ درصد از سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار شد.