جریان ورود سهامداران جدید و تزریق نقدینگی تازه به بازار سرمایه همچنان صعودی است از هر ٧ ایرانی یکی سهامدار است

بورس 24 : از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه بیش از 650 هزار معامله گر جدید وارد بازار سرمایه شده اند. در فروردین ماه امسال کمتر از 60 هزار کد معاملاتی جدید صادر شد و در اردیبهشت این مقدار به حدود 40 هزار رسید. در خرداد ماه کمی بیش از 20 هزار کد معاملاتی جدید صادر شد که کمترین مقدار صدور کد معاملاتی ماهانه در سال جاری بود.

از تیر ماه روند صدور کد معاملاتی مجددا افزایشی شد که تا مهر ماه به اوج خود رسید. در مهر ماه حدود 90 هزار کد معاملاتی جدید صادر شده بود. در آبان ماه این مقدار با افت قابل توجهی به حدود 25 هزار رسید. اما از آن پس یکبار دیگر روند ورود معامله گران جدید به بازار سرمایه صعودی شد و تا بهمن ماه به بالاترین حد خود رسید. در یک ماه گذشته 154 هزار کد بورسی جدید صادر شده که بدین ترتیب تعداد کل سهامداران بازار سرمایه از مرز 11 میلیون و 492 هزار نفر نیز فراتر رفته است. این بدان معناست که حدود 14 درصد از ایرانی ها کد بورسی دارند و به عبارت دیگر تقریبا از هر 7 ایرانی یک نفر در بازار سرمایه فعال است.

اما ورود سرمایه گذاران جدید چه تاثیری بر سرمایه جاری بازار سرمایه گذاشته است؟ آمارها نشان می دهد که جریان ورود نقدینگی در بهمن ماه به اوج خود رسیده است. در بهمن ماه که بیش از 154 هزار کد بورسی جدید صادر شده ، جمعا بیش از 6 هزار و 770 میلیارد تومان نقدینگی جدید نیز توسط حقیقی ها به بازار سرمایه تزریق شده است.

طی 4 روز معاملاتی ابتدایی اسفند ماه که تاکنون پشت سر گذاشته ایم نیز حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان پول خرد جدید وارد بازار سرمایه شده است.