شاخص بورس در جریان معاملات بهمن ماه ١۶ واحد افزایش را به ثبت رساند.

بورس 24: شاخص بورس در جریان معاملات بهمن ماه 16 واحد افزایش را به ثبت رساند.

کارنامه بورس اوراق بهادار در بهمن ماه امسال به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 20روز

تعداد سهام معامله شده: 142میلیارد و 317میلیون سهم و حق تقدم(رشد 18درصدی نسبت به ماه قبل)

ارزش سهام معامله شده: 826هزار و 691میلیارد ریال(رشد 28درصدی نسبت به ماه قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: 16 میلیون و 802هزار و 784نوبت(رشد 48درصدی نسبت به ماه قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 5میلیارد و 37میلیون واحد(افت 1.1درصدی نسبت به ماه قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 51هزار و 677میلیارد ریال(کاهش 1.8درصدی نسبت به ماه قبل)

شاخص بورس در ابتدای بهمن: 409هزار و 808واحد

شاخص بورس در پایان این ماه: 478هزار و 756واحد

رشد یا افت شاخص بورس: رشد 68هزار و 948واحدی(افزایش 16.82 درصدی)

--------------------

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه:

تعداد سهام معامله شده: 993میلیارد و 574میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 4165هزار و 216میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 95میلیون و 393هزار و 220نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 27میلیارد و 297میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 284هزار و 551میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 178 هزار و 659 واحد

شاخص بورس تا پایان بهمن ماه: 478هزار و 756واحد

رشد یا افت شاخص بورس: رشد 300هزار و 97واحدی(افزایش 167.97)