بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار برای مقابله با ویروس کرونا، تعرفه واردات ماسک از ٥٥ درصد به ٥ درصد تعدیل شد و محصولات بهداشتی در فهرست گروه یک کالاهای اساسی قرار گرفت و مشمول کنترل قیمت و مبارزه با احتکار و گران فروشی شد.

بورس 24: با توجه به شرایطی که در تهیهمواد بهداشتی و ضد عفونی و همچنین ماسک رخ داد و داروخانه ها با کمبود این اقلام رو به رو شدند، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت طی بخش نامه ای در قالب مصوبات کارگروه تنظیم بازاردر تاریخ ٥ اسفند ماه ،دستورات لازم را در این خصوصصادر کردند.

بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، یکی از مصوبات در خصوصخطاب به دفتر مقررات صادرات و واردات گمرک صادرات مواد اولیه تولید ماسک های پزشکی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. همچنین در مصوبه دیگری بر اساس درخواست نماینده وزیر بهداشت در کارگروه تنظیم بازار،تعرفه واردات انواع ماسک از ٥٥درصد به ٥ درصد تعدیل یافت و اولویت ارزی آن از ٧-٢ به ١-٢ برایدریافت ارز نیمایی با اولویت ویژه به تصویب رسید.

گفتنی است، مصوبه دیگر این جلسه کارگروه تنظیم بازار،تمام کارخانجات بهداشتی و سلامت محور از جمله کارخانجات تولید محصولات سلولوزی و شوینده ها مکلف به تولید سه شیفت و عرضه حداکثری دربازار شدند.همچنین مقرر شد دو صورت هر گونه کاهش عرضه و عدم تولید مکفی، برای تأمین بازار اقداماتی چون رفع ممنوعیت واردات و کاهش تعرفه اقدامات و دستورات لازم داده خواهد شد.

همچنین با توجه به درخواست وزارت بهداشت، مبنی بر لزوم تولید حداکثری محصولات بهداشتی به دلیل رشد غیر متعارف مقادیر تقاضای محصولات مذکور، مقرر شد حداکثر تا جلسه بعدی کارگروه تنظیم بازار، کمیته مخصوص محصولات پتروشیمی نسبت به در اولویت قراردادن تأمین مصارف داخلی LAB برای تولید شوینده ها( بر اساس تولید سه شیفتو تولید حداکثری) دور مقابل صادرات اقدام و پیشنهادهای سیاستی برای تخقق این هدفرا به دبیرخانه ارائه کنند.

پنجمینمصوبه کارگروهتنظیم بازار در٥ اسفند ٩٨ این است که بر اساس درخواست وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت نظارت بر چرخه تولید و توزیع و .. محصولاتبهداشتی از جملهماسک، الکل، شوینده ها و ضد عفونی کننده ها، کالاهای مذکور در گروه یک کالاهای اساسی و ضروری قرار گرفته و مشمول کنترل قیمت، مبارزه با احتکار، گران فروشی، اختفا، عدم عرضه، کم فروشی و .. خواهد بود.

بنابراین همه دستگاه های نظارتی مکلفشدند با تخلفات مربوطه ازجمله عدم ثبت موجودی کالاها در سامانه جامع انبارها، مانند سایر کالاهای گروه یک مشمول دستورالعمل مبارزه با احتکار، برخورد شود.

بر اساس این گزارش، طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازار این اقداماتی که ذکر شد باید بلافاصله در روز تصویب یعنی در ٥اسفند ماه ٩٨اجرایی می شدو تنها مصوبه مربوط به تعرفه واردات انواع ماسک از ٥٥ به ٥ درصد دو روز کاری یعنی تا امروز٧ اسفند ما مهلت داده شده است.

منبع: تسنیم