به گزارش بورس٢۴،بلوک ۵ درصدی ایرانیت متعلق به شرکت مهرام در تاریخ نوزدهم اسفند ماه عرضه خواهد شد