یک مسئول : ما می توانیم! دیروز «کماسه» ، پری روز «ولیز» و امروز هم شاید یک سهم دیگر...

بورس 24 : نماد معاملاتی کماسه روز دوشنبه 5 اسفند ماه پس از چند روز توقف و پس از برگزاری مجمع فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بازگشایی شد اما معاملات این سهم ابطال شد. یک روز قبل تر نیز معاملات نماد ولیز ابطال شده بود.

با توجه به این که موضوع ابطال معاملات در بازار سرمایه همواره رخ می دهد و ابطال معاملات در کماسه یا ولیز به صورت استثنایی صورت نگرفته با سمیرا خشنود مدیر عملیات بازار بورس درباره علت ابطال نمادهای بورسی صحبت کردیم.

اودر پاسخ به پرسش خبرنگار بورس 24 ضمن اعلام این موضوع که این ابطال ها طبق دلایل نظارتی بوده، گفت: این رویه جاری است که نمادهایی که با دامنه باز بازگشایی می شوند مانند کماسه، در مرحله اول می توانیم معاملات انجام شده را باطل کنیم و یک مرحله دیگر آن را در روز معاملاتی بعد به حراج بگذاریم که در آن روز نماد می تواند مجددا کشف قیمت صورت بگیرد.

او تاکید کرد: روال کار به این صورت است که ما با همراهی همکاران نظارتی معاملات انجام شده را بررسی می کنیم و از لحاظ مختلفی همچون تغییرات قیمت، نوسان قیمتی که ایجاد می شود و سایر مسائل نظارتی را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت تصمیم گیری می شود که آیا معاملات مورد نظر باطل شود یا خیر؟ و اگر باطل شود در روز معاملاتی بعد مجددا می تواند به حراج گذاشته شود.

مدیر عملیات بازار بورس در پایان بیان داشت: این که علت اصلی هر یک از ابطال ها چه بوده را نمی توان فاش کرد اما به طور کلی می توان گفت که طبق بررسی هایی که انجام می شود به دلیل مسائل و مشکلاتی که ممکن است پیش آمد باشد یا پیش آید می توانیم معاملات را باطل کنیم.