عرضه ورق های شرکت فولاد مبارکه اصفهان در بورس کالا طی روز جاری، بنا بر صلاح دید کمیته تصمیم گیری کلیه معاملات ورق سرد B و گالوانیزه ابطال شدند. گفتنی ست کلیه معاملات مربوط به محصولات گرم تأیید شدند. از مجموع ١۴٨,٩٠٠ تن تقاضا برای ورق های فولاد نزدیک به ١۴۶ هزار تن آن به ورق های گرم اختصاص داشت...