مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سپه با حضور بیش از ۸۱ درصد از سهامداران برگزار شد.