به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٣۶۵٩۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ٣٧٩٩ میلیارد تومان آن مربوط به فروش بهمن ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧۶ درصد رشد داشته است.