شرکت آلومینیوم ایران امروز در حالی به عرضه محصولات در رینگ صنعتی بورس کالا اقدام کرد که با تقاضای بالایی از سوی خریداران روبه رو شد. بیش از ١ هزار تن تقاضا برای بیلت و ۶,٢۴٠ تن تقاضا برای شمش ایرالکو به ثبت رسید...