مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع شیمیایی ایران با حضور ۸۵ درصدی سهامداران برگزار شد. این مجمع به ازای هر سهم ٩٣ تومان سود نقدی تقسیم کرد.