بورس ٢۴ : مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه برای رسیدگی به صورت های مالی سال ٩٧ عصر امروز با حضور بیش از ۴۷ درصد سهامداران در تهران تشکیل جلسه داد. در مجمع «سمایه» اعلام شد : این بانک در سال مالی ۹۷ موفق به تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۵۱۷میلیارد ریال از مطالبات معوق شده است و نه هزار و ۸۳۴میلیارد ریال از مطالبات را به اشکال مختلف وصول کرده ایم...