مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان آرتا اردبیل امروز برگزار شد.