بیشترین تقاضا به وکیوم باتوم اختصاص داشت (بیش از ۵٧ هزارتن) و مجموع حجم تقاضا نیز این هفته از ٩٣ هزارتن فراتر رفت. عرضه ٨١,٨۶۵ تن انواع تولیدات شرکت های پالایشی در بازار کالا این هفته در حالی رقم خورد که پایانی معاملات عمدتا...