روند درآمد زایی افق کوروش هر ماه شتاب بیشتری گرفته و همین امر سبب شده تا انتظارات آتی بالایی از این شرکت شکل بگیرد؛ به طوری که به نظر می رسد هر ماه شاهد رکورد شکنی تازه ای در فروش و به تبع آن رکورد شکنی در رشد سودسازی شرکت خواهیم بود.

بورس 24: روند درآمد زایی افق کوروش هر ماه شتاب بیشتری گرفته و همین امر سبب شده تا انتظارات آتی بالایی از این شرکت شکل بگیرد؛ به طوری که به نظر می رسد هر ماه شاهد رکورد شکنی تازه ای در فروش و به تبع آن رکورد شکنی در رشد سودسازی شرکت خواهیم بود.

شرکت در حالی در دی ماه به فروش 800 میلیاردی رسیده است که جمع فروش 10 ماهه به بیش از 6917 میلیارد تومان رسیده است.

فروش 800 میلیاردی دی ماه از آنجایی حائز اهمیت می باشد که متوسط فروش 9 ماهه قبل 680 میلیارد تومان بوده و همچنان به صورت ماهانه شاهد بسته شدن کف های فروش جدیدی در افق هستیم.

بدین ترتیب فروش 3 ماهه آخر سال با رشد بالایی به نسبت 3 فصل قبل رقم زده شده و می توان انتظار سود سازی متفاوتی را از شرکت داشت.

جهش 72 درصدی فروش 10 ماهه سال جاری به نسبت 10 ماهه سال قبل نشان از تحولات جدی بنیادی در افق دارد.

فروش های شرکت طی 3 ماهه اخیر در سطوح بالای 800 میلیارد تومان تثبیت شده و با گسترش شعب فروش و گسترش فعالیت ها انتظار رشد بیش از پیش فروش در شرکت را داریم.

حال شرکت در 9 ماهه با فروش 6116 میلیاردی به سود ناخالص 1088 میلیاردی رسیده است .

به عبارتی به طور متوسط هر 3 ماه شرکت 2038 میلیارد تومان فروش داشته است.

حال برای 3 ماهه آخر سال انتظار فروش 2500 الی 2600 میلیاردی یعنی حدود 30 درصد بیشتر از متوسط فصول قبل را داریم. با چنین رشدی سود ناخالص بالایی در 3 ماهه آخر سال محقق شده و همین امر سبب رشد قیمتی خوبی در سهم نیز شده است.

گفتنی است افق طی 1 ماهه گذشته با بازدهی حدود20 درصدی همراه شده و همواره این سهم حتی در بازارهای منفی نیز با بازدهی معقول و مناسبی همراه بوده است.