به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه کوثر اعلام داشت انتقال شش دانگ عرصه و عیان یک دستگاه ساختمان تجاری-اداری هیچ گونه تاثیری بر عملکرد (سود و زیان) شرکت ندارد.