مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران می گوید که این صندوق در کنار صادر کنندگان است، تا با عهده داری ریسک های ناشی از صادرات، شرایطی امن و آسان را برای صادر کنندگان فراهم کند، که در این زمینه می توان با همکاری بورس کالا و بهره گیری از ابزارهای مالی این بورس، مسیر تضمین و پوشش ریسک های صادرکنندگان را هموارتر کرد...

بورس 24: مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران می گوید که این صندوق در کنار صادرکنندگان است تا با عهده داری ریسک های ناشی از صادرات، شرایطی امن و آسان را برای صادر کنندگان فراهم کند که در این زمینه می توان با همکاری بورس کالا و بهره گیری از ابزارهای مالی این بورس، مسیر تضمین و پوشش ریسک های صادر کنندگان را هموارتر کرد.

به گزارش ایلنا، افروز بهرامی عنوان کرد: صندوق توسعه صادرات، نقش حامی و تضمین‌ کننده فعالیت صادرکنندگان را بر عهده دارد که محدودیت‌ های صادراتی، نقل‌ و انتقال پول و مراودات تجاری در شرایط تحریم رسالت این صندوق را سنگین‌ تر می‌ کند. 

وی اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات برنامه های ویژه ای برای پوشش ریسک‌های صادر کنندگان با توجه به محدودیت‌ های مربوط به نقل‌ و انتقالات پولی دارد به طوری که یکی از گزینه های اصلی در این حوزه استفاده از روش های نوین مالی است.

او گفت: صندوق ضمانت صادرات قصد دارد طی همکاری با بازار سرمایه در تامین منابع صادراتی بهتر عمل کند؛ اقدام مهم در این حوزه می تواند، همکاری صندوق ضمانت صادرات با بورس کالا و انرژی باشد، تا با توجه به انجام صادرات کالاها از این بورس ها، امکان تامین مالی و ضمانت در حوزه صادرات فراهم شود.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات به بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: در بورس کالا ابزارهای مالی همچون قرارداد کشف پریمیوم و قراردادهای مشتقه فعال است، که این ابزارها می تواند در ضمانت و پوشش ریسک های صادر کنندگان و توسعه صادرات کشور نقش ویژه ای ایفا کنند؛ به همین منظور نشست های مشترکی را با بورس کالا برگزار خواهیم کرد.

او با بیان اینکه ایجاد ظرفیت سازی برای تسهیل تجارت خارجی از نقش های اصلی صندوق ضمانت صادرات است، تصریح کرد: با توجه به محدودیت بانک ها برای گشایش اعتبارات اسنادی، صندوق ضمانت صادرات همواره در تلاش است، تا با طراحی ابزارهای جدید، موانع مختلف را از پیش روی صادر کنندگان بردارد. در همین زمینه یکی از ماموریت‌ های ما بحث خرید دین اسناد صادراتی است که سال‌ هاست در دنیا در حال انجام بوده اما در کشور ما آن طور که باید به این موضوع پرداخته نشده است.