مرکز آمار ایران اعلام کرد : قیمت مصالح ساختمانی در بازار تهران ٢٨ درصد نسبت به سال گذشته همین موقع گران شد. در گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت نهاده های ساختمانی برای اعلام وضعیت قیمت مصالح استفاده شده است. این شاخص در تهران در پاییز امسال ٢٨ درصد نسبت به پاییز سال گذشته افزایش پیدا کرد. قیمت مصالح همچنین در پاییز امسال ١.۵ درصد نسبت به تابستان امسال رشد کرد...

بورس 24 : مرکز آمار ایران اعلام کرد : قیمت مصالح ساختمانی در بازار تهران 28 درصد نسبت به سال گذشته همین موقع گران شد.

در گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت نهاده های ساختمانی برای اعلام وضعیت قیمت مصالح استفاده شده است. این شاخص در تهران در پاییز امسال 28 درصد نسبت به پاییز سال گذشته افزایش پیدا کرد. قیمت مصالح همچنین در پاییز امسال 1.5 درصد نسبت به تابستان امسال رشد کرد.

بیشترین رشد قیمت در بازار مصالح ساختمانی در تهران برای گروه آهن آلات و میلگرد و همچنین پروفیل درب و پنجره رقم خورد. شاخص قیمت این گروه از مصالح ساختمانی در پاییز امسال 14 درصد نسبت به تابستان افزایش پیدا کرد.

صرف نظر از این گروه، سرعت گران شدن در بازار مصالح ساختمانی نسبت به سال گذشته کم شده است. سال گذشته شاخص قیمت مصالح بیش از 30 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کرد.