یک کارشناس سیمان با بیان اینکه متأسفانه در شرایط فعلی اقتصاد این نگرانی وجود دارد که در آینده میزان تولید و کیفیت سیمان در بخش صادراتی به حد قابل قبولی نرسد، افزود: البته در حال حاضر سیمان تولیدی در کشور دارای استانداردهای کافی است.

بورس 24: علی‌محمد بُد با اشاره به اینکه رکود در بازار و کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی باعث شده تا به روزرسانی کارخانجات سیمان به کندی صورت گیرد، اظهارداشت: یکی از اصول فعالیت تولیدی استفاده از تکنولوژی به روز وتولید محصولات با کیفیتاست تا علاوه در بازار داخل در بخش صادرات سهم قابل قبولی را داشت.

وی با بیان اینکه متأسفانه در شرایط فعلی اقتصاد این نگرانی وجود دارد که در آینده میزان تولید و کیفیت سیمان در بخش صادراتی به حد قابل قبولی نرسد، افزود: در حال حاضر سیمان تولیدی در کشور دارای استانداردهای کافی است اما سهم بیشتر در بازارهای صادرات را محصولات با کیفیت تر تصاحب میکنند که این موضوع باید مورد توجه ما قرار گیرد.

این کارشناس حوزه سیمان اضافه کرد: در حال حاضر سیمان تولیدی ایران دارای استانداردهای لازم است اما برای توسعه صادارت و مدیریت مازاد تولید باید به سمت ارتقاء کیفیت تولید حرکت کنیم.

بد تصریح کرد: به نظر می رسد امسال به تولید 60 میلیون تن سیمان دست پیدا کنیم که براساس هدفگذاری ها 12 میلیون تن آن صادر و مابقیصرف نیاز داخلی خواهد شد.

وی در خصوص بازارهای صادراتی کشور هم گفت: سیمان ایران در حال حاضر به تعدادی از کشورها از جمله هند و چین صادر می شود که امیدواریم با رفع مشکلات داخلی کشور عراق حجم صادرات سیمان را به کشور عراقافزایش دهیم.

تغییرات قیمتی انواع سیمان در آبان ماه امسال به شرح زیر است:

منبع: تسنیم