به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت پتروشیمی شیراز اعلام نمود،به دلیل برودت هوا و افت فشار گاز بخشی از فعالیت شرکت متوقف شده است.