بر اساس بخشنامه جدید گمرک طبق ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌ های اجرایی ذیربط اعلام می‌ گردد. لذا طبق قانون فوق، صدور و ابلاغ هر بخشنامه یا دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ممنوع می‌ باشد...

بورس 24: بر اساس بخشنامه جدید گمرک طبق ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌ های اجرایی ذیربط اعلام می‌ گردد.  

لذا طبق قانون فوق، صدور و ابلاغ هر بخشنامه یا دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ممنوع می‌ باشد.

منبع: شبکه لوازم خانگی