مالیات ١٩۵ هزار میلیارد تومان فروش نفت ۴٨ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال ۴٩ هزار میلیارد تومان فروش اوراق ٨٠ هزار میلیارد تومان منابع صندوق ٣٠ هزار میلیارد تومان و بقیه موارد در حدود ٨٢ هزار میلیارد تومان... بخش مهمی از تحقق بودجه بعد از اوراق به عهده فروش اموال است که امیدواریم این امر به اهمیت بازار سهام اضافه کند زیرا تقریبا دومین منبع مهم پیش بینی شده برای دولت از مسیر بازار سرمایه خواهد گذشت. در همین حال بحث فروش اموال نیز در برگیرنده فروش سهام نیز خواهد بود که باز این مساله نیازمند بازار خوب سهام خواهد بود...

بورس 24 : طی روزهای گذشته دولت بودجه 99 را تقدیم مجلس کرد. با وجود این که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند این بودجه کمی خوشبینانه در نظر گرفته شده اما به نظر می رسد برای بازار سرمایه با اتفاقات و رویدادهای مثبتی همراه خواهد بود.

همایون دارابی کارشناس خبره بازار سرمایه در خصوص بودجه سال آینده به خبرنگار بورس 24 گفت: لایحه بودجه سال 99 از چند جهت برای بازار سرمایه دارای اهمیت است. به ویژه آن که اگر دقیق به ارقام لایحه بودجه نگاه کنیم در می یابیم که نقش پر رنگی برای واگذاری اموال و فروش اوراق در این لایحه دیده شده است.

وی افزود: براساس لایحه بودجه اگر بر منابع عمومی دولت (شامل درآمدها، دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) تمرکز کنیم با رقم 484 هزار میلیارد تومان (ه.م.ت) مواجه می‌شویم که اینگونه تامین خواهد شد: مالیات 195 هزار میلیارد تومان، فروش نفت 48 هزار میلیارد تومان، واگذاری اموال 49 هزار میلیارد تومان، فروش اوراق 80 هزار میلیارد تومان، منابع صندوق 30 هزار میلیارد تومان و بقیه موارد در حدود 82 هزار میلیارد تومان.

او در ادامه گفت: بنابراین بخش مهمی از تحقق بودجه بعد از اوراق به عهده فروش اموال است که امیدواریم این امر به اهمیت بازار سهام اضافه کند زیرا تقریبا دومین منبع مهم پیش بینی شده برای دولت از مسیر بازار سرمایه خواهد گذشت. در همین حال بحث فروش اموال نیز در برگیرنده فروش سهام نیز خواهد بود که باز این مساله نیازمند بازار خوب سهام خواهد بود.

دارابی در ادامه به تصمیمات دولت مبنی بر جبران کسری درآمدهای نفتی در سال آنیده اشاره داشت و گفت: دولت در لایحه بودجه ۹۹، با هدف جبران بخشی از کمبود درآمد‌های نفتی، در قالب اجرای عملیات بازار باز، بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق مالی خود و ارائه آن به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی کرده است.

او اضافه کرد: این مساله که در قالب ارائه وثیقه برای اضافه برداشت خواهد بود و به نوعی به افزایش پایه پولی نیز منجر خواهد شد. در همین حال تکالیفی برای خرید اوراق از طرف صندوقه ا پیش بینی شده است که این مساله می تواند یادآور بحث تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی باشد. امیدواریم که این تکالیف حذف شود چون اجرای آن می تواند به بازار سرمایه فشار درازمدتی را وارد کند، به ویژه که صندوق ها از نظر سقفی هم محدود شده اند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص حق انتفاع دولت در معادن که در بودجه 99 ذکر شده، بیان داشت: موضوع دیگر 1500 میلیارد تومان درآمد از بهره مالکانه و حق انتفاع دولتی در معادن در قانون بودجه 98 بوده که این عدد در الحاقیه بودجه 99 به 2800 میلیارد تومان رسیده است. البته این به معنی افزایش نرخ محاسبه بهره مالکانه نیست، زیرا اعداد فروش شرکت ها نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به همین دلیل تاثیر چندانی بر روی بازار نخواهد داشت.

وی در پایان گفت: در حوزه های دیگر بحث پایانه های فروشگاهی در تامین مالیات پیش بینی شده بودجه اهمیت پررنگی پیدا کرده که برای شرکتهای سازنده سخت افزار و نرم افزار در بازار سرمایه می تواند خبر خوبی باشد.