شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته ١۶ هزار و ٨۵٩واحد افزایش را به ثبت رساند.

بورس 24: شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته 16 هزار و 859واحد افزایش را به ثبت رساند.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 5روز

تعداد سهام معامله شده: 22میلیارد و 121میلیون سهم و حق تقدم(رشد 29.56درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 113هزار و 355میلیارد ریال(افزایش 30.24درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: 2 میلیون و 671هزار و 832نوبت(افزایش 19.12درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 747میلیون واحد(افزایش 51.20 درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 7هزار و 646میلیارد ریال(رشد 49.62درصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بورس در ابتدای هفته: 322هزار و 528واحد

شاخص بورس در پایان هفته: 339هزار و 387واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 16 هزار و 859واحدی(رشد 5.23درصدی)

--------------------

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: 1۶7 روز

تعداد سهام معامله شده: 701میلیارد و 978میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 2540هزار و 493میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 63میلیون و 879هزار و 366نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 15میلیارد و 559میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 163 هزار و 472میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 178هزار و 659واحد

شاخص بورس تا به امروز: 339هزار و 387واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 160هزار و 728واحدی(معادل 89.96درصد رشد)