شرکت سالمین در دوره ٨ ماهه سال جاری ٢٧ هزار و ٢٩١ تن محصول تولید کرد و از فروش محصولاتش به درآمدی بالغ بر ١،۴۶٣ میلیارد ریال رسید. حال آن که در مدت زمان مشابه سال گذشته ٢٣،٨٢٠ تن تولید و ٨٣٨،۵ میلیارد ریال فروش داشت... رشد ١۵ درصدی تولید و افزایش ٧۵ درصدی درآمدهای عملیاتی در دوره ٨ ماهه امسال از یک سو و جهش قابل توجه سودآری شرکت در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال قبل از سوی دیگر این شرکت را به یکی از پراقبال ترین شرکت های بازار سرمایه بدل کرده است. به طوری که ارزش سهام غسالم از اوایل امسال تا کنون بیش از ٣٨٠ درصد رشد کرده و از محدوده قیمتی ٨٣٠ تومان به مرز ۴٠٠٠ تومان رسیده است ، یعنی به طور متوسط در هر ماه حدود ۴٢ درصد بازدهی داده است...