مدیرعامل : تارگت های فروش در دسترس ماست افزایش سرمایه از محل انباشته را عملیاتی می کنیم ؛ بزودی قیمت مس در جهان بالا می زند