به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان اعلام نمود پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی به استحضار می رساند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته و هرگونه تصمیم گیری در رابطه با این موضوع متعاقبا اعلام میگردد.