به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولیدی گرانیت بهسرام در خصوص فروش ملک سپاهان شهر توضیحات تکمیلی ارائه نمود.