بازدهی بازار سهام در ٢٢ آذر ماه ١١.٣ درصد صنعت «سایر معادن» با تک سهم «کماسه» پربازده ترین صنعت بوده ؛ حدود ٣٩ درصد رشد!! بیمه ها هم در این ماه عرض اندام خوبی داشتند...

بورس 24 : بازار سهام همچنان پیشتاز همه بازارهای سرمایه گذاری است و با گذشت سه هفته از آذرماه بازدهی سنگین 11.3درصدی داشته است.

بررسی بورس 24 نشان می دهد : با گذشت سه هفته از آذر ماه شاخص صنعت «سایر معادن» با تک سهم تامین ماسه ریخته گری و بازدهی خیره کننده 38.2 درصدی بیشترین بازدهی را به همراه داشته است.

شاخص صنعت «زراعت» اما با بازدهی بیش از 35 درصدی همراه بوده تا دومین صنعت پربازده بازار سرمایه در این دوره 22 روزه باشد ، حال آن که شاخص «صنعت بیمه» با رشد 31.4درصدی سومین صنعت پربازده بازار سرمایه در این دوره زمانی بود.

نکته قابل توجه این که در این دوره 22 روزه هیچ صنعتی در بازار سهام به سرمایه گذاران خود زیان نرسانده است...

شرح شاخص

مقدار شاخص در 29 آبان98

مقدار شاخص در هفته سوم آذر

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

77202

91042

17.9

مواد دارویی

38525

46496

20.7

انبوه سازی

1982

2346

18.3

رایانه

26031

27959

7.4

ماشین آلات

82549

98860

19.7

فرآورده های نفتی

1282726

1344343

4.6

کانی فلزی

73835

76678

3.8

کانی غیر فلزی

14861

16781

12.9

غذایی به جز قند

15511

18823

21.3

ذغال سنگ

10294

12073

17.3

خودرو

43035

52392

21.7

قند و شکر

52018

62238

19.6

حمل و نقل

7412

8794

18.6

وسایل ارتباطی

11946

13494

12.9

سایر مالی

5557

6742

21.3

انتشار و چاپ

1014616

1216180

19.8

محصولات کاغذی

87677

94986

8.3

فلزات اساسی

190244

212674

11.8

شیمیایی

18722

20203

7.9

دستگاه های برقی

1479554

1842972

24.5

سرمایه گذاری ها

6554

7558

15.3

زراعت

67736

91619

35.2

لاستیک

69313

86955

25.4

چند رشته ای صنعتی

29801

32292

8.4

رادیویی

2561

2745

7.2

فنی مهندسی

2517

3040

20.8

کاشی و سرامیک

10301

12236

18.8

بیمه

16094

21153

31.4

منسوجات

3933

5081

29.2

مالی

369702

417141

12.8

سایر معادن

63583

87868

38.2

استخراج نفت

1685

1813

7.6

محصولات چرمی

10592

12874

21.5

سیمان

2383

3056

28.2

بانک ها

1513

1671

10.4

برق و گاز و اب و بخار

624

690

10.6

اداره بازارهای مالی

248

279

12.5

اطلاعات و ارتباطات

309

345

11.6

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

380

422

11

شاخص کل

304997

339386

11.3