بورس ٢۴ : جدیدترین محاسبه در وزارت راه و شهرسازی درباره شاخص دسترسی به مسکن در کشور نشان می دهد، یک خانواده ایرانی اگر ١٠٠ درصد (همه) درآمد سالانه اش را برای خرید مسکن پس انداز کند (اقدامی که با توجه به هزینه های ماهانه اصلا امکان پذیر نیست) در این صورت می تواند بعد از ١١ سال، خانه دار شود... این محاسبه در بهترین شرایط ممکن انجام شده است به این معنی که رشد قیمت مسکن در طی ١١ سال آینده به اندازه میزان افزایش حقوق سالانه ایرانی ها فرض شده است. این در حالی است که میزان رشد قیمت مسکن در همه سال های گذشته بیش از دو برابر میزان افزایش حقوق سالانه کارمندان بوده است...

بورس 24 : جدیدترین محاسبه در وزارت راه و شهرسازی درباره شاخص دسترسی به مسکن در کشور نشان می دهد، یک خانواده ایرانی اگر 100 درصد (همه) درآمد سالانه اش را برای خرید مسکن پس انداز کند (اقدامی که با توجه به هزینه های ماهانه اصلا امکان پذیر نیست) در این صورت می تواند بعد از 11 سال، خانه دار شود.

این محاسبه در بهترین شرایط ممکن انجام شده است به این معنی که رشد قیمت مسکن در طی 11 سال آینده به اندازه میزان افزایش حقوق سالانه ایرانی ها فرض شده است. این در حالی است که میزان رشد قیمت مسکن در همه سال های گذشته بیش از دو برابر میزان افزایش حقوق سالانه کارمندان بوده است.

شاخص دسترسی به مسکن یک خط کش جهانی برای سنجیدن کارکرد بازار مسکن کشورهاست. هر چقدر عدد این شاخص بالا باشد آن بازار کارکرد ضعیف یا ناکارآمدی دارد و بالعکس.

شاخص دسترسی به مسکن از نسبت درآمد سالانه به میانگین قیمت مسکن محاسبه می شود. البته شاخص واقعی به این صورت محاسبه می شود که 30 درصد از درآمد سالانه خانوارها ملاک بودجه پس انداز خرید مسکن در نظر گرفته می شود. این حالت یک حالت ایده آل برای پس انداز جهت خرید مسکن است. 70 درصد درآمد سالانه افراد صرف سایر هزینه ها می شود و 30 درصد دیگر برای خرید خانه کنار گذاشته می شود.

شاخص دسترسی به مسکن در سال 84 طبق اعلام آمارهای رسمی، عدد 8 بود به این معنی که ایرانی ها در صورت پس انداز کل درآمدشان در آن زمان می توانستند بعد از 8 سال صاحب خانه شوند.

دولت طبق قولی که به مجلس داده بود قرار بود در سال 97 این شاخص را به 9 سال برساند اما الان شاخص به 11 رسیده است!

سال 84 قیمت مسکن در تهران مترمربعی 649 هزار تومان بود! سال 86 با جهش 87 درصدی قیمت مسکن، میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران به یک میلیون و 500 هزار تومان رسید.