به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی در کنفرانس اطلاع رسانی اعلام نمود،افزایش قیمت سهام ناشی از عرضه و تقاضا بوده و تغییرات با اهمیت در شرکت رخ نداده است.