به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت پارس سرام در خصوص شفاف سازی نوسان قیمت سهام اعلام نمود،تغییرات با اهمیت در عملکرد مالی شرکت نبوده!