به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در کنفرانس اطلاع رسانی اعلام نمود،تغییرات با اهمیتی در شرکت رخ نداده و تغییرات قیمت ناشی از عرضه و تقاضا می باشد.