معامله محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان در بورس کالا این هفته با عرضه تیرآهن و شمش آغاز شد. مجموع ۵١,۵۵٠ تن تقاضا برای این دو محصول امروز به شکل گیری....