امروز ۱۷ آذر ۹۸ در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۸۹ هزار تومان است. هم چنین مظنه تهران نیز...

بورس 24: قیمت سکه امروز ۴ میلیون و ۵۸۹ هزار تومان است. قیمت طلا ۱۸ عیار امروز نیز هر گرم ۴۶۱۳۰۰ تومان است.

امروز ۱۷ آذر ۹۸ در بازار آزاد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۵۸۹ هزار تومان است. هم چنین مظنه تهران نیز با قیمت ۱ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان معامله می‌ شود.

آخرین قیمت هر قطعه نیم‌ سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه ۱ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان است. قیمت سکه طرح قدیم نیز۴ میلیون ۲۶۹ هزار تومان است.

گفتنی است، قیمت سکه گرمی نیز ۹۱۹ هزار تومان است.

منبع: فردا نیوز