بورس ٢۴ : متوسط قیمت آپارتمان های فروش رفته در تهران طی ماه گذشته به زیر یک میلیارد تومان سقوط کرد... اواخر تابستان امسال جهش های پشت سر هم قیمت مسکن در تهران سبب شد متوسط قیمت فروش واحدهای مسکونی در تهران از یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان هم عبور کند.ماه گذشته اما به دلیل کاهش قیمت مسکن به میزان ٢ درصد نسبت به مهر، متوسط قیمت آپارتمان های فروخته شده به ٩٨٢ میلیون تومان کاهش یافت...

بورس 24 : متوسط قیمت آپارتمان های فروش رفته در تهران طی ماه گذشته به زیر یک میلیارد تومان سقوط کرد.

اواخر تابستان امسال جهش های پشت سر هم قیمت مسکن در تهران سبب شد متوسط قیمت فروش واحدهای مسکونی در تهران از یک میلیارد و 200 میلیون تومان هم عبور کند.ماه گذشته اما به دلیل کاهش قیمت مسکن به میزان 2 درصد نسبت به مهر، متوسط قیمت آپارتمان های فروخته شده به 982 میلیون تومان کاهش یافت.این نشست قیمتی قابل توجه است.

ارزش کل بازار معاملات مسکن ماه آبان در شهر تهران 3 هزار و 900 میلیارد تومان در آمار رسمی اعلام شده است که نسبت به ارزش کل معاملات در ماه مهر که 3 هزار و 600 میلیارد تومان بوده، افزایش 8 درصدی از خود نشان می دهد.

اما این افزایش در ارزش کل که 8 درصد است با کاهش میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در فاصله این دو ماه که 2 درصد بوده، همخوانی ندارد!علت این تفاوت (ناهمخوانی) به تغییر مساحت میانگین واحدهای فروخته شده در این دو ماه و همچنین تغییر در حجم معاملات مربوط می شود.

هر چقدر معاملات افزایش یابد، اثر کاهش قیمت مسکن بر ارزش کل معاملات خنثی می شود؛ اتفاقی که در آبان ماه رقم خورد. تعداد معاملات خرید مسکن در تهران در آبان امسال 18 درصد نسبت به مهر ماه افزایش پیدا کرد.