به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کویر تایر در پی نوسان قیمت سهام در روزهای خایر معاملاتی اقدام به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی نمود و به سوالات پاسخ داد.