در بین طرح‌های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی در سال آینده، نقش پروژه‌های آب و برق بسیار پررنگ است.

بورس 24:در جدول 12 ماده واحده لایحه بودجه سال 99 ، طرح‌های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی در سال آینده ذکر شده که نقش پروژه‌های آب و برق در بین این طرح‌ها بسیار پررنگ است.

منبع: تسنیم