به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آتیه داده پرداز اعلام نمود نظر به این که این شرکت به عنوان یک شرکت دانش بنیان عضو سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد در راستای تأمین سرمایه در گردش پروژه های دانش بنیان جاری شرکت اقدام به اخذ تسهیلات مالی نموده است تا با تزریق این نقدینگی در سرمایه در گردش پروژه های مذکور به گسترش سهم بازار خود در بازارهای فعلی اقدام نماید. هم چنین با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ی پروژه های بالقوه و بالفعل شرکت به ایجاد فرصت های تجاری جدید در حوزه IT تسریع بخشد. در راستای اخذ این تسهیلات مالی شرکت بخشی از اسناد مالکیت ساختمان مورد استفاده خود را در رهن بانک اعتبار دهنده قرارداده است.