بورس ٢۴ : شرکت فرآورده های نسوز ایران طی هفته های گذشته در بازار سرمایه با افزایش ارزش سهام خود همراه شده است. کفرا که در روزهای پایانی آبان ماه در محدوده قیمتی ١٧۵٠ تومان دست به دست می شد هم اکنون به بالاتر از ٢٢٠٠ تومان رسیده و تحلیلگران اهداف بالاتری را برای آن متصور هستند. کفرا در تازه ترین گزارشی که منتشر کرد از ثبت یک رکورد جدید در فروش ماهانه خود خبر داد. این شرکت در آبان ماه بیش از ٢٩٠ میلیارد ریال درآمد عملیاتی کسب کرد. مبلغی که نسبت به آبان ماه سال قبل ٣٨ درصد و در قیاس با تیر ماه با ٢۶٩ میلیارد ریال که بالاترین فروش ماهانه امسال را به نام خود ثبت کرده بود ٨ درصد رشد داشت...