ثبت فروش سنگین آبان ماه در سایپا نشان داد کم کم شاهد بهبود نرخ های فروش و همچنین افزایش تیراژ تولید محصولات شرکت هستیم؛ امری که سبب شده تا افق نیمه دوم سال در این خودروساز روشنتر باشد.

بورس 24: ثبت فروش سنگین آبان ماه در سایپا نشان داد کم کم شاهد بهبود نرخ های فروش و همچنین افزایش تیراژ تولید محصولات شرکت هستیم؛ امری که سبب شده تا افق نیمه دوم سال در این خودروساز روشنتر باشد.

سایپا در آبان ماه همچنان فروش خوبی داشته و موفق به ثبت فروش1574 میلیارد تومانی شد تا جمع فروش 8 ماهه شرکت به بیش از9011 میلیارد تومان بالغ شود.

فروش ریالی 8 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل متحول شده است، به طوری که شاهد رشد قابل توجه بیش از 40 درصدی هستیم و همین امر نشان از تحولات فروش شرکت دارد.

فروش 2 ماهه پاییز در سایپا با رشد خوبی همراه شده و با همین روند و ثبت فروش مناسب احتمالی در آذرماه، فروش 3 ماهه سوم سال مالی در سایپا بالاتر از فروش 3 ماهه های قبل قرار خواهد گرفت.

نرخ های فروش آبان ماه در مسیر صعود به واسطه کاهش تعهدات سال قبل همراه شده است؛ اما همچنان با قیمت های فعلی فروش فاصله داشته و طی ماه های آتی هر چه تعهدات شرکت از سال 97 کمتر شود شاهد رشد بیشتری در نرخ های فروش محصولات سایپا و در نهایت گزارشات مثبتتری در زمینه فروش خواهیم بود.

در نهایت در کنار پتانسیل هایی نظیر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و فروش دارایی، پتانسیل احیا شرکت در زمینه وضعیت عملیاتی را نیز باید مد نظر قرار داد.