به گزارش کدال نگر بورس٢۴،مجموع فروش ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ شرکت صنعتی کیمیدارو حدود ١٠٨ میلیارد تومان می باشد که ١۴ میلیارد تومان از این مبلغ در آبان ماه حاصل شده است.