بانک ملت در ادامه گزارشات ماهانه عالی و مثبت خود، که یکی از بالاترین ترازهای عملیاتی را به همراه دارد در آبان ماه نیز با گزارشی مثبت زمینه ساز برگشت روند قیمت سهام خود شد...

بورس 24: بانک ملت در ادامه گزارشات ماهانه عالی و مثبت خود، که یکی از بالاترین ترازهای عملیاتی را به همراه دارد در آبان ماه نیز با گزارشی مثبت زمینه ساز برگشت روند قیمت سهام خود شد.

این بانک در آبان ماه با تراز عملیاتی مثبت 648 میلیارد تومانی همراه شد تا زنجیره تراز های عملیاتی مثبت عالی بانک کماکان ادامه داشته باشد.

بانک در 8 ماهه سال قبل تراز مثبت 2852 میلیارد تومانی داشته و امسال با تحولی چشمگیر تراز عملیاتی 6443 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است.

رشد تراز عملیاتی 8 ماهه امسال جهش قابل توجه 126 درصدی داشته که یکی از بهترین عملکرد ها در گروه بانکداری می باشد.

تراز های عملیاتی ماهانه بانک همچنان در سطح بالایی قرار داشته و رکورد عملیاتی خوبی در سال جاری توسط این بانک بر جای گذاشته شده است.

همچنین بانک سود قابل توجه 4580 میلیارد تومانی را از طریق سود سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها حاصل نموده که بخش بیشتر این سود در نیمه دوم سال محقق خواهد شد.

پس در نیمه دوم سال هم رشد سود عملیاتی و هم سرمایه گذاری در بانک سبب می شود تا گزارش ها و صورت های مالی مثبت بانک کماکان ادامه داشته باشد و شاهد وضعیت بسیار خوبی نیز در سهام بانک باشیم.

همانطور که در روند سهم نیز مشخص است سهم از کف قیمتی 525 تومانی برگشت بسیار خوبی را تجربه کرده و در آستانه قیمت های 600 تومان قرار گرفته است و به نظر می رسد تا قیمت های 650 الی 700 تومان رشد خوبی را تجربه کند و بازدهی قابل توجهی در اردوی بانکی ها به همراه داشته باشد.