به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان هرمزگان اعلام داشت با عنایت به عدم مشارکت درمزایده املاک و همچنین پایین‌تربودن قیمت پیشنهادی نسبت به قیمت کارشناسی در مزایده وسائط نقلیه ، مزایده‌های مذکور بدون حصوص نتیجه برگزار گردید ولی درخصوص اقلام راکد و ضایعاتی جمعا مبلغ ٢٧میلیارد ریال به فروش رسیداست.