به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۵٢٧٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ٧٩۴ میلیارد تومان آن مربوط به فروش آبان ماه می باشد. به عبارتی این شرکت در مدت ٨ ماهه سال جاری کل فروش سال مالی قبل خود را محقق نموده است. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٨ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧١ درصد رشد داشته است.