به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و صنعت چین چین اعلام داشت پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه به استحضار می رساند در نظر است پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به برگزاری جلسه هیات مدیره جهت اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه به مبلغ ١۴٠ میلیارد ریال (٨٠ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و ۶٠ میلیارد ریال از محل سود انباشته) نماید.