به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت قند لرستان در گزارش تفسیری اعلام نمود ،ظرفیت اسمی کارخانه در زمان تاسیس ١۵٠،٠٠٠تن چغندر در یک دوره بهره برداری بوده است که در سنوات اخیر به ١۶٠،٠٠٠تن در یک دوره بهره برداری افزایش یافته است.گفتنی است جمع فروش شرکت در ٣ماهه منتهی به مهر ٩٨ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ٢۴درصد رشد داشته است.شایان ذکر است کاهش مقدار خرید چغندر به خاطر دیر استارت کردن کارخانه می باشد.لازم به ذکر است هزینه های فروش و عمومی در ٣ماهه اول سال مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ٣درصد رشد داشته است که برآورد شده برای ٩ماهه آتی حدود ٢٠درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته باشد.